6399

הוועדה המקומית לתכנון ובניה
עפולה

6400

הודעה חשובה

משרדי הוועדה עברו למשכנם החדש.

מיקום משרדי הוועדה החדשים רח' יהושוע חנקין 14 קומה 2 קניון העמקים עפולה

 

  • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית ו/או העירייה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הועדה המקומית. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי אגף ההנדסה בלבד.