דוחות שנתיים לפעילות הוועדה

היתרים וביצוע לחודשים ינואר - יוני 2021

היתרים

רישוי וביצוע

היתרים וביצוע לחודשים ינואר - יוני 2019

היתרים

רישוי וביצוע

 

היתרים וביצוע לחודשים יולי - דצמבר 2019

היתרים

רישוי וביצוע

 

תכניות, תשריטים וישיבות לשנת 2019

תכניות

תכניות בינוי, תשריטים ותצ"ר

ישיבות

היתרים וביצוע לחודשים ינואר - מרץ 2018

היתרים (לרבעון ראשון הכלול בתוך שנת 2017)

רישוי וביצוע

 

היתרים וביצוע לחודשים אפריל - ספטמבר 2018

היתרים

רישוי וביצוע

 

תכניות, תשריטים וישיבות לשנת 2018

תכניות

תכניות בינוי, תשריטים ותצ"ר

ישיבות

פעילות הוועדה לשנת 2017

היתרים (לשנת 2017 + רבעון ראשון של שנת 2018)

רישוי וביצוע

תכניות

תשריטים

ישיבות