קבלת קהל

בימים ראשון ורביעי בין השעות 15:30 - 18:00

בימים שלישי וחמישי בין השעות 08:30 - 12:30