תעריפי הוועדה

מדד אחרון:
246.2204
תעריפי הוועדה
סוג סוג שרות מספר סעיף תאור יחידה מחיר בסיס תעריף נוכחי
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.016 אגרת חידוש היתר יח' 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.018 אגרת פטור 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.080 אגרת מינימום בקשה 324.67 324.67
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.110 בניה חדשה או תוספת בניה מ"ר 35.06 35.06
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.120 שימוש חורג עד 2000 מ"ר מ"ר 35.17 35.17
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.130 שימוש חורג מעל 2000 מ"ר (לכל מ"ר נוסף) מ"ר 1.30 1.30
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.200 מבנים חקלאיים מ"ר 1.20 1.20
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.201 מבנים חקלאיים (מעל 100 מ"ר) מ"ר 0.60 0.60
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.210 חממות ובתי רשת מ"ר 1.20 1.20
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.220 חממות ובתי רשת לכל מ"ר נוסף מעל 100 מ"ר מ"ר 0.60 0.60
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.300 עבודות בניה ופיתוח בלא הקמת בניין מ"ר 1.30 1.30
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.400 מיתקנים הנדסיים מ"ק 3.90 3.90
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.402 נמלים ותעשייה כבדה מ"ק 1.30 1.30
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.450 לוחות קולטי שמש במיתקן פוטו-וולטאי (עד 10,000 מ"ר) מ"ר 1.27 1.27
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.451 תוספת לוחות קולטי שמש במיתקן פוטו-וולטאי (מעל 10,000 מ"ר) מ"ר 0.11 0.11
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.500 עבודות כריה וחציבה מ"ק 1.30 1.30
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.550 עבודות להכשרת אתרים להטמנה וטיפול בפסולת יבשה מ"ק 0.12 0.12
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.600 התקנת כבלים צנרת ותעלות מ"א 1.30 1.30
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.700 הקמת גדר מ"א 1.30 1.30
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.701 הקמת גדר ביטחון, חקלאות מ"א 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.800 כל עבודה הטעונה היתר בקשה 324.67 324.67
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.801 עבודה מצומצמת בקשה 64.93 64.93
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.805 כפל אגרה ע"פ החלטת בימ"ש בקשה 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.900 מבנים הפטורים מאגרה בקשה 0.00 0.00
היטלי פיתוח אגרות בניה 1.00.00 אגרות רישיון בניה: 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלי כבישים 10.0 השתתפות בסלילת כביש ברח' הקישון קומפ 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל תיעול 10.00 === היטל תיעול === 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל תיעול 10.02 תיעול לשטח הקרקע מ"ר 13.74 15.03
היטלי פיתוח היטל תיעול 10.03 תיעול לשטח הבנין - בעד נכס אחר מ"ר 6.01 6.57
היטלי פיתוח היטל תיעול 10.04 תיעול לשטח הבנין - בעד נכס למגורים מ"ר 24.04 26.29
היטלי פיתוח שונות 10.05 חיוב עבור השתתפות בתשתיות איטום המבנה יח' 30,000.00 41,197.43
היטלי פיתוח היטלי כבישים 11.00.01 היטל סלילת מדרכה לכל מ"ר משטח הקרקע מ"ר 15.92 17.29
היטלי פיתוח היטלי כבישים 11.00.02 היטל סלילת מדרכה לכל מ"ר משטח הבניין מ"ר 27.85 30.25
היטלי פיתוח היטלי כבישים 11.00.03 היטל סלילת מדרכה לכל מ"ק משטח הבניין מ"ק 6.96 7.56
היטלי פיתוח היטלי כבישים 12.00.01 היטל סלילת רחוב משולב לכל מ"ר משטח הקרקע מ"ר 53.06 57.63
היטלי פיתוח היטלי כבישים 12.00.02 היטל סלילת רחוב משולב לכל מ"ר משטח הבניין מ"ר 92.84 100.84
היטלי פיתוח היטלי כבישים 12.00.03 היטל סלילת רחוב משולב לכל מ"ק משטח הבניין מ"ר 23.21 25.21
היטלי פיתוח פינוי פסולת 13.0 פינוי פסולת לאתר מוסדר יח' 550.00 550.00
היטלי פיתוח שונות 14.0 חיוב עבור פיקוח צמוד לעבודות חפירה יח' 750.00 1,027.88
היטלי פיתוח שונות 15.0 השתתפות בשכר טרחה של שמאי יח' 0.00 0.00
היטלי פיתוח שונות 16.0 תשלום עבור חיוב שעון חשמל יח' 0.76 1.01
היטלי פיתוח היטלי מים 3 ה נ ח ת צ י נ ו ר ו ת דונם 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלי מים 3.011 אגרת צינורות -קרקע(%50)ערים מ"ר 3.26 5.21
היטלי פיתוח רובע יזרעאל 3.011.01 אגרת צינורות -קרקע(%50)ערים מ"ר 3.26 5.17
היטלי פיתוח צפון מערבית 3.011.02 אגרת צינורות -קרקע(%50)ערים מ"ר 3.26 5.21
היטלי פיתוח גאולים 3.011.03 אגרת צינורות -קרקע(%50)ערים מ"ר 3.26 5.21
היטלי פיתוח בני ישראל 3.011.04 אגרת צינורות -קרקע(%50)ערים מ"ר 3.26 5.21
היטלי פיתוח בגין מזרח / חשמל 3.011.05 אגרת צינורות -קרקע(%50)ערים מ"ר 3.26 5.21
היטלי פיתוח מלאכה 3.011.06 אגרת צינורות -קרקע(%50)ערים מ"ר 3.26 5.21
היטלי פיתוח C1 3.011.07 אגרת צינורות -קרקע(%50)ערים מ"ר 3.26 5.21
היטלי פיתוח C2 3.011.08 אגרת צינורות -קרקע(%50)ערים מ"ר 3.26 5.21
היטלי פיתוח D1 3.011.09 אגרת צינורות -קרקע(%50)ערים מ"ר 3.26 5.21
היטלי פיתוח B1 B2 3.011.10 אגרת צינורות -קרקע(%50)ערים מ"ר 3.26 5.21
היטלי פיתוח אזור תעשיה/המשולש 3.011.11 אגרת צינורות -קרקע(%50)ערים מ"ר 3.26 5.21
היטלי פיתוח היטלי מים 3.021 אגרת צינורות - בניה(%50)ערים מ"ר 17.28 27.63
היטלי פיתוח רובע יזרעאל 3.021.01 אגרת צינורות - בניה(%50)ערים מ"ר 17.28 27.42
היטלי פיתוח צפון מערבית 3.021.02 אגרת צינורות - בניה(%50)ערים מ"ר 17.28 27.63
היטלי פיתוח גאולים 3.021.03 אגרת צינורות - בניה(%50)ערים מ"ר 17.28 27.63
היטלי פיתוח בני ישראל 3.021.04 אגרת צינורות - בניה(%50)ערים מ"ר 17.28 27.63
היטלי פיתוח בגין מזרח / חשמל 3.021.05 אגרת צינורות - בניה(%50)ערים מ"ר 17.28 27.63
היטלי פיתוח מלאכה 3.021.06 אגרת צינורות - בניה(%50)ערים מ"ר 17.28 27.63
היטלי פיתוח C1 3.021.07 אגרת צינורות - בניה(%50)ערים מ"ר 17.28 27.63
היטלי פיתוח C2 3.021.08 אגרת צינורות - בניה(%50)ערים מ"ר 17.28 27.63
היטלי פיתוח D1 3.021.09 אגרת צינורות - בניה(%50)ערים מ"ר 17.28 27.63
היטלי פיתוח B1 B2 3.021.10 אגרת צינורות - בניה(%50)ערים מ"ר 17.28 27.63
היטלי פיתוח אזור תעשיה/המשולש 3.021.11 אגרת צינורות - בניה(%50)ערים מ"ר 17.28 27.63
היטלי פיתוח היטלי ביוב 4 ה י ט ל ב י ו ב דונם 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלי כבישים 5 ה י ט ל כ ב י ש י ם דונם 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלי כבישים 5.01 היטל כבישים למ"ר קרקע מ"ר 37.14 40.34
היטלי פיתוח רובע יזרעאל 5.01.01 היטל כבישים למ"ר קרקע מ"ר 37.14 40.03
היטלי פיתוח צפון מערבית 5.01.02 היטל כבישים למ"ר קרקע מ"ר 37.14 40.34
היטלי פיתוח גאולים 5.01.03 היטל כבישים למ"ר קרקע מ"ר 37.14 40.34
היטלי פיתוח בני ישראל 5.01.04 היטל כבישים למ"ר קרקע מ"ר 37.14 40.34
היטלי פיתוח בגין מזרח / חשמל 5.01.05 היטל כבישים למ"ר קרקע מ"ר 37.14 40.34
היטלי פיתוח מלאכה 5.01.06 היטל כבישים למ"ר קרקע מ"ר 37.14 40.34
היטלי פיתוח C1 5.01.07 היטל כבישים למ"ר קרקע מ"ר 37.14 40.34
היטלי פיתוח C2 5.01.08 היטל כבישים למ"ר קרקע מ"ר 37.14 40.34
היטלי פיתוח D1 5.01.09 היטל כבישים למ"ר קרקע מ"ר 37.14 40.34
היטלי פיתוח B1 B2 5.01.10 היטל כבישים למ"ר קרקע מ"ר 37.14 40.34
היטלי פיתוח אזור תעשיה/המשולש 5.01.11 היטל כבישים למ"ר קרקע מ"ר 37.14 40.34
היטלי פיתוח היטלי כבישים 5.02 היטל כבישים למ"ר בניה חדשה מ"ר 64.99 70.59
היטלי פיתוח רובע יזרעאל 5.02.01 היטל כבישים למ"ר בניה חדשה מ"ר 64.99 70.05
היטלי פיתוח צפון מערבית 5.02.02 היטל כבישים למ"ר בניה חדשה מ"ר 64.99 70.59
היטלי פיתוח גאולים 5.02.03 היטל כבישים למ"ר בניה חדשה מ"ר 64.99 70.59
היטלי פיתוח בני ישראל 5.02.04 היטל כבישים למ"ר בניה חדשה מ"ר 64.99 70.59
היטלי פיתוח בגין מזרח / חשמל 5.02.05 היטל כבישים למ"ר בניה חדשה מ"ר 64.99 70.59
היטלי פיתוח מלאכה 5.02.06 היטל כבישים למ"ר בניה חדשה מ"ר 64.99 70.59
היטלי פיתוח C1 5.02.07 היטל כבישים למ"ר בניה חדשה מ"ר 64.99 70.59
היטלי פיתוח C2 5.02.08 היטל כבישים למ"ר בניה חדשה מ"ר 64.99 70.59
היטלי פיתוח D1 5.02.09 היטל כבישים למ"ר בניה חדשה מ"ר 64.99 70.59
היטלי פיתוח B1 B2 5.02.10 היטל כבישים למ"ר בניה חדשה מ"ר 64.99 70.59
היטלי פיתוח אזור תעשיה/המשולש 5.02.11 היטל כבישים למ"ר בניה חדשה מ"ר 64.99 70.59
היטלי פיתוח היטלי כבישים 5.03 היטל כבישים למ"ר תוספת בניה מ"ר 64.99 70.59
היטלי פיתוח רובע יזרעאל 5.03.01 היטל כבישים למ"ר תוספת בניה מ"ר 64.99 70.05
היטלי פיתוח צפון מערבית 5.03.02 היטל כבישים למ"ר תוספת בניה מ"ר 64.99 70.59
היטלי פיתוח גאולים 5.03.03 היטל כבישים למ"ר תוספת בניה מ"ר 64.99 70.59
היטלי פיתוח בני ישראל 5.03.04 היטל כבישים למ"ר תוספת בניה מ"ר 64.99 70.59
היטלי פיתוח בגין מזרח / חשמל 5.03.05 היטל כבישים למ"ר תוספת בניה מ"ר 64.99 70.59
היטלי פיתוח מלאכה 5.03.06 היטל כבישים למ"ר תוספת בניה מ"ר 64.99 70.59
היטלי פיתוח C1 5.03.07 היטל כבישים למ"ר תוספת בניה מ"ר 64.99 70.59
היטלי פיתוח C2 5.03.08 היטל כבישים למ"ר תוספת בניה מ"ר 64.99 70.59
היטלי פיתוח D1 5.03.09 היטל כבישים למ"ר תוספת בניה מ"ר 64.99 70.59
היטלי פיתוח B1 B2 5.03.10 היטל כבישים למ"ר תוספת בניה מ"ר 64.99 70.59
היטלי פיתוח אזור תעשיה/המשולש 5.03.11 היטל כבישים למ"ר תוספת בניה מ"ר 64.99 70.59
היטלי פיתוח היטלי כבישים 5.04 היטל כבישים למ"ק נפח הבניה מ"ק 16.25 17.65
היטלי פיתוח רובע יזרעאל 5.04.01 היטל כבישים למ"ק נפח הבניה מ"ק 16.25 17.52
היטלי פיתוח צפון מערבית 5.04.02 היטל כבישים למ"ק נפח הבניה מ"ק 16.25 17.65
היטלי פיתוח גאולים 5.04.03 היטל כבישים למ"ק נפח הבניה מ"ק 16.25 17.65
היטלי פיתוח בני ישראל 5.04.04 היטל כבישים למ"ק נפח הבניה מ"ק 16.25 17.65
היטלי פיתוח בגין מזרח / חשמל 5.04.05 היטל כבישים למ"ק נפח הבניה מ"ק 16.25 17.65
היטלי פיתוח מלאכה 5.04.06 היטל כבישים למ"ק נפח הבניה מ"ק 16.25 17.65
היטלי פיתוח C1 5.04.07 היטל כבישים למ"ק נפח הבניה מ"ק 16.25 17.65
היטלי פיתוח C2 5.04.08 היטל כבישים למ"ק נפח הבניה מ"ק 16.25 17.65
היטלי פיתוח D1 5.04.09 היטל כבישים למ"ק נפח הבניה מ"ק 16.25 17.65
היטלי פיתוח B1 B2 5.04.10 היטל כבישים למ"ק נפח הבניה מ"ק 16.25 17.65
היטלי פיתוח אזור תעשיה/המשולש 5.04.11 היטל כבישים למ"ק נפח הבניה מ"ק 16.25 17.65
היטלי פיתוח היטלי כבישים 5.05 היטל כבישים למ"ר קרקע ( %60 ) רחבת הכביש מ"ר 5.14 14.72
היטלי פיתוח רובע יזרעאל 5.05.01 היטל כבישים למ"ר קרקע ( %60 ) רחבת הכביש מ"ר 5.14 14.61
היטלי פיתוח צפון מערבית 5.05.02 היטל כבישים למ"ר קרקע ( %60 ) רחבת הכביש מ"ר 5.14 14.72
היטלי פיתוח גאולים 5.05.03 היטל כבישים למ"ר קרקע ( %60 ) רחבת הכביש מ"ר 5.14 14.72
היטלי פיתוח בני ישראל 5.05.04 היטל כבישים למ"ר קרקע ( %60 ) רחבת הכביש מ"ר 5.14 14.72
היטלי פיתוח בגין מזרח / חשמל 5.05.05 היטל כבישים למ"ר קרקע ( %60 ) רחבת הכביש מ"ר 5.14 14.72
היטלי פיתוח מלאכה 5.05.06 היטל כבישים למ"ר קרקע ( %60 ) רחבת הכביש מ"ר 5.14 14.72
היטלי פיתוח C1 5.05.07 היטל כבישים למ"ר קרקע ( %60 ) רחבת הכביש מ"ר 5.14 14.72
היטלי פיתוח C2 5.05.08 היטל כבישים למ"ר קרקע ( %60 ) רחבת הכביש מ"ר 5.14 14.72
היטלי פיתוח D1 5.05.09 היטל כבישים למ"ר קרקע ( %60 ) רחבת הכביש מ"ר 5.14 14.72
היטלי פיתוח B1 B2 5.05.10 היטל כבישים למ"ר קרקע ( %60 ) רחבת הכביש מ"ר 5.14 14.72
היטלי פיתוח אזור תעשיה/המשולש 5.05.11 היטל כבישים למ"ר קרקע ( %60 ) רחבת הכביש מ"ר 5.14 14.72
היטלי פיתוח היטלי כבישים 5.06 היטל כבישים למ"ר בניה (%60) רחבת הכביש מ"ר 11.18 32.03
היטלי פיתוח רובע יזרעאל 5.06.01 היטל כבישים למ"ר בניה (%60) רחבת הכביש מ"ר 11.18 31.78
היטלי פיתוח צפון מערבית 5.06.02 היטל כבישים למ"ר בניה (%60) רחבת הכביש מ"ר 11.18 32.03
היטלי פיתוח גאולים 5.06.03 היטל כבישים למ"ר בניה (%60) רחבת הכביש מ"ר 11.18 32.03
היטלי פיתוח בני ישראל 5.06.04 היטל כבישים למ"ר בניה (%60) רחבת הכביש מ"ר 11.18 32.03
היטלי פיתוח בגין מזרח / חשמל 5.06.05 היטל כבישים למ"ר בניה (%60) רחבת הכביש מ"ר 11.18 32.03
היטלי פיתוח מלאכה 5.06.06 היטל כבישים למ"ר בניה (%60) רחבת הכביש מ"ר 11.18 32.03
היטלי פיתוח C1 5.06.07 היטל כבישים למ"ר בניה (%60) רחבת הכביש מ"ר 11.18 32.03
היטלי פיתוח C2 5.06.08 היטל כבישים למ"ר בניה (%60) רחבת הכביש מ"ר 11.18 32.03
היטלי פיתוח D1 5.06.09 היטל כבישים למ"ר בניה (%60) רחבת הכביש מ"ר 11.18 32.03
היטלי פיתוח היטלי כבישים 5.06.1 השתתפות בסלילת כבישים יח' 188,140.00 243,774.88
היטלי פיתוח רובע יזרעאל 5.06.1.01 השתתפות בסלילת כבישים יח' 188,140.00 241,899.69
היטלי פיתוח צפון מערבית 5.06.1.02 השתתפות בסלילת כבישים יח' 188,140.00 243,774.88
היטלי פיתוח גאולים 5.06.1.03 השתתפות בסלילת כבישים יח' 188,140.00 243,774.88
היטלי פיתוח בני ישראל 5.06.1.04 השתתפות בסלילת כבישים יח' 188,140.00 243,774.88
היטלי פיתוח בגין מזרח / חשמל 5.06.1.05 השתתפות בסלילת כבישים יח' 188,140.00 243,774.88
היטלי פיתוח מלאכה 5.06.1.06 השתתפות בסלילת כבישים יח' 188,140.00 243,774.88
היטלי פיתוח C1 5.06.1.07 השתתפות בסלילת כבישים יח' 188,140.00 243,774.88
היטלי פיתוח C2 5.06.1.08 השתתפות בסלילת כבישים יח' 188,140.00 243,774.88
היטלי פיתוח D1 5.06.1.09 השתתפות בסלילת כבישים יח' 188,140.00 243,774.88
היטלי פיתוח B1 B2 5.06.1.10 השתתפות בסלילת כבישים יח' 188,140.00 243,774.88
היטלי פיתוח אזור תעשיה/המשולש 5.06.1.11 השתתפות בסלילת כבישים יח' 188,140.00 243,774.88
היטלי פיתוח B1 B2 5.06.10 היטל כבישים למ"ר בניה (%60) רחבת הכביש מ"ר 11.18 32.03
היטלי פיתוח אזור תעשיה/המשולש 5.06.11 היטל כבישים למ"ר בניה (%60) רחבת הכביש מ"ר 11.18 32.03
היטלי פיתוח היטלי כבישים 5.07 היטל כבישים קרקע חקלאית 50% מ"ר 4.29 12.29
היטלי פיתוח רובע יזרעאל 5.07.01 היטל כבישים קרקע חקלאית 50% מ"ר 4.29 12.19
היטלי פיתוח צפון מערבית 5.07.02 היטל כבישים קרקע חקלאית 50% מ"ר 4.29 12.29
היטלי פיתוח גאולים 5.07.03 היטל כבישים קרקע חקלאית 50% מ"ר 4.29 12.29
היטלי פיתוח בני ישראל 5.07.04 היטל כבישים קרקע חקלאית 50% מ"ר 4.29 12.29
היטלי פיתוח בגין מזרח / חשמל 5.07.05 היטל כבישים קרקע חקלאית 50% מ"ר 4.29 12.29
היטלי פיתוח מלאכה 5.07.06 היטל כבישים קרקע חקלאית 50% מ"ר 4.29 12.29
היטלי פיתוח C1 5.07.07 היטל כבישים קרקע חקלאית 50% מ"ר 4.29 12.29
היטלי פיתוח C2 5.07.08 היטל כבישים קרקע חקלאית 50% מ"ר 4.29 12.29
היטלי פיתוח D1 5.07.09 היטל כבישים קרקע חקלאית 50% מ"ר 4.29 12.29
היטלי פיתוח B1 B2 5.07.10 היטל כבישים קרקע חקלאית 50% מ"ר 4.29 12.29
היטלי פיתוח אזור תעשיה/המשולש 5.07.11 היטל כבישים קרקע חקלאית 50% מ"ר 4.29 12.29
היטלי פיתוח היטלי כבישים 5.08 היטל כבישים לבניה 40% מ"ר 7.45 21.35
היטלי פיתוח רובע יזרעאל 5.08.01 היטל כבישים לבניה 40% מ"ר 7.45 21.18
היטלי פיתוח צפון מערבית 5.08.02 היטל כבישים לבניה 40% מ"ר 7.45 21.35
היטלי פיתוח גאולים 5.08.03 היטל כבישים לבניה 40% מ"ר 7.45 21.35
היטלי פיתוח בני ישראל 5.08.04 היטל כבישים לבניה 40% מ"ר 7.45 21.35
היטלי פיתוח בגין מזרח / חשמל 5.08.05 היטל כבישים לבניה 40% מ"ר 7.45 21.35
היטלי פיתוח מלאכה 5.08.06 היטל כבישים לבניה 40% מ"ר 7.45 21.35
היטלי פיתוח C1 5.08.07 היטל כבישים לבניה 40% מ"ר 7.45 21.35
היטלי פיתוח C2 5.08.08 היטל כבישים לבניה 40% מ"ר 7.45 21.35
היטלי פיתוח D1 5.08.09 היטל כבישים לבניה 40% מ"ר 7.45 21.35
היטלי פיתוח B1 B2 5.08.10 היטל כבישים לבניה 40% מ"ר 7.45 21.35
היטלי פיתוח אזור תעשיה/המשולש 5.08.11 היטל כבישים לבניה 40% מ"ר 7.45 21.35
היטלי פיתוח היטלי כבישים 5.09 היטל כבישים למ"ר קרקע (40%) מ"ר 3.43 9.82
היטלי פיתוח רובע יזרעאל 5.09.01 היטל כבישים למ"ר קרקע (40%) מ"ר 3.43 9.74
היטלי פיתוח צפון מערבית 5.09.02 היטל כבישים למ"ר קרקע (40%) מ"ר 3.43 9.82
היטלי פיתוח גאולים 5.09.03 היטל כבישים למ"ר קרקע (40%) מ"ר 3.43 9.82
היטלי פיתוח בני ישראל 5.09.04 היטל כבישים למ"ר קרקע (40%) מ"ר 3.43 9.82
היטלי פיתוח בגין מזרח / חשמל 5.09.05 היטל כבישים למ"ר קרקע (40%) מ"ר 3.43 9.82
היטלי פיתוח מלאכה 5.09.06 היטל כבישים למ"ר קרקע (40%) מ"ר 3.43 9.82
היטלי פיתוח C1 5.09.07 היטל כבישים למ"ר קרקע (40%) מ"ר 3.43 9.82
היטלי פיתוח C2 5.09.08 היטל כבישים למ"ר קרקע (40%) מ"ר 3.43 9.82
היטלי פיתוח D1 5.09.09 היטל כבישים למ"ר קרקע (40%) מ"ר 3.43 9.82
היטלי פיתוח B1 B2 5.09.10 היטל כבישים למ"ר קרקע (40%) מ"ר 3.43 9.82
היטלי פיתוח אזור תעשיה/המשולש 5.09.11 היטל כבישים למ"ר קרקע (40%) מ"ר 3.43 9.82
היטלי פיתוח היטל תיעול 5.1 היטל תיעול דונם 0.00 0.00
היטלי פיתוח כופר חניה 6.02 תמורת חניה (תעשייה ליד רובע יזרעאל , תעשייה , מסחר ותעסוקה) יח' 15,250.00 16,844.27
היטלי פיתוח כופר חניה 6.02.01 תמורת חניה - מערבי רוויה יח' 16,500.00 18,224.95
היטלי פיתוח כופר חניה 6.02.02 תמורת חניה - מערבי צמודת קרקע יח' 15,000.00 16,568.14
היטלי פיתוח כופר חניה 6.02.03 תמורת חניה - מרכזי רוויה יח' 20,250.00 22,366.98
היטלי פיתוח כופר חניה 6.02.04 תמורת חניה - מזרחי בניה נמוכה/רוויה יח' 10,500.00 11,597.70
היטלי פיתוח כופר חניה 6.02.05 תמורת חניה - רובע יזרעאל רוויה יח' 16,500.00 18,224.95
היטלי פיתוח כופר חניה 6.02.06 תמורת חניה - רובע יזרעאל צמודת קרקע יח' 16,500.00 18,224.95
היטלי פיתוח כופר חניה 6.02.07 תמורת חניה - גבעת המורה וסביבתה רוויה יח' 8,625.00 9,526.68
היטלי פיתוח כופר חניה 6.02.08 תמורת חניה - גבעת המורה וסביבתה צמודת קרקע יח' 9,750.00 10,769.29
היטלי פיתוח כופר חניה 6.02.09 תמורת חניה - עפולה עילית (הצעירה) בניה נמוכה/צמודת קרקע יח' 9,375.00 10,355.09
היטלי פיתוח כופר חניה 6.02.10 תעשיה (אז"ת בעיר - אז"ת א') יח' 17,750.00 19,605.63
היטלי פיתוח כופר חניה 6.02.11 תעשיה בא"ת אחרים יח' 9,250.00 10,217.02
היטלי פיתוח כופר חניה 6.02.12 מסחר ומשרדים יח' 22,250.00 24,576.07
היטלי פיתוח היטלי כבישים 6.05 הכשרת קרקע לחניה יח' 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלי השבחה 6.1 מתקני חצר יח' 989.00 1,714.87
היטלי פיתוח שונות 6.11 שלט למס' בית יח' 93.00 93.00
היטלי פיתוח שונות 7 פ י ר ס ו ם דונם 0.00 0.00
היטלי פיתוח שונות 7.01 פירסום ההקלות בעיתונות יח' 0.00 0.00
היטלי פיתוח שונות 7.02 פירסום שימוש חורג בעיתונות יח' 0.00 0.00
היטלי פיתוח שונות 7.03 עבור שליחת דואר רשום (תקנה 149 א') יח' 0.00 0.00
היטלי פיתוח שונות 7.04 עבור שליחת דואר רשום יח' 0.00 0.00
היטלי פיתוח שונות 8 ה ר י ס ו ת דונם 0.00 0.00
היטלי פיתוח שונות 8.01 הוצאות הריסת מבנה יח' 4,750.00 6,229.55
היטלי פיתוח היטלי פיתוח 9.01 היטלי פיתוח לפי הסכם תמ"ס דונם 368,741.31 493,034.34
היטלי פיתוח היטלי פיתוח 9.02 היטלי פיתוח לפי הסכם תמ"ס יח' 408,606.00 555,550.46
היטלי פיתוח היטל שצ"פ 9.05 היטל שצ"פ לשטח הקרקע מ"ר 31.79 31.79
היטלי פיתוח היטל שצ"פ 9.06 היטל שצ"פ לשטח הבניה מ"ר 38.32 38.32
היטלי פיתוח היטל שצ"פ 9.100 השתתפות בפיתוח שצ"פ וחניה דונם 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל שצ"פ 9.11 השתתפות בפיתוח שצ"פ וחניה יח' 0.00 0.00
היטלי פיתוח רובע יזרעאל 9.200 השתתפות בהוצאות פיתוח דונם 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלי פיתוח 9.22 השתתפות בהוצאות פיתוח מ"ר 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלי פיתוח 9.23 השתתפות בהוצאות פיתוח מ"ר 35.13 35.13
היטלי פיתוח רובע יזרעאל 9.8 תשלום היטלי פיתוח - מתחם 2 כמפורט בטבלא מ 2.12.04 יח' 0.00 0.00
היטלי פיתוח רובע יזרעאל 9.81 השתתפות בביצוע דרכי גישה - ע"ח תשלום יח' 281,653.00 378,868.79
היטלי פיתוח שונות 9.90 חידוש חוזה לאתר סלולרי יח' 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל שצ"פ 9.95 השתתפות בעבודות פיתוח שצ"פ יח' 47,288.00 58,759.61
היטלי פיתוח היטל שצ"פ 9.95.5 השתתפות בעבודות פיתוח שצ"פ יח' 0.00 0.00
היטלי פיתוח רובע יזרעאל 9.96 קדם מימון מינהל בקשה 0.00 0.00
היטלי פיתוח רובע יזרעאל 9.97 השתתפות בהוצאות פיתוח קומפ 113,572.00 140,594.18
היטלי פיתוח רובע יזרעאל 9.97.1 NGN - איתור, תכנון, מיפוי ואישורי חפירה קומפ 120,000.60 139,936.57
היטלי פיתוח רובע יזרעאל 9.98 השתתפות בהוצאות פיתוח המגרש רובע יזרעאל מ"ר 52.00 62.03
היטלי פיתוח רובע יזרעאל 9.99 השתתפות בהוצאות פיתוח דונם 120.64 149.34
היטלי פיתוח רובע יזרעאל 9.99.1 תשלום על חשבון היטלי פיתוח 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלי ביוב 9.99.3 תשלום על פי הסכם פשרה 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלי כבישים קיזוז4 החזר תשלום היטלים 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה קיזוז 1 קיזוז / החזר תשלום 1.00 1.00
אגרת בניה אגרות בניה קיזוז 3 החזר תשלום היטלים 0.00 0.00