הגשת בקשות להיתר

פעולות ומשימות עיקריות של הוועדה

 • מתן הנחיות לאדריכלים, קבלנים, אזרחים לעניין בקשות בניה
 • בדיקת כל הבקשות החדשות המתקבלות מבחינה טכנית
 • בדיקת בקשות ותכניות להיתרי בניה בהתאם לחוק התכנון והבניה
 • הכנת בקשות לוועדת רישוי או ועדה מקומית
 • אינפורמציה לגבי מבנים קיימים במגרש
 • טיפול בהוצאות היתרי בניה
 • חישוב שטחי בניה לצורך תשלומי אגרות
 • חישוב שטחי בניה לצורך הגשת כתבי אישום
 • טיפול בהתנגדויות לבקשות בניה
 • הנחיות תכנון לבניינים חדשים ותוספות בניה
 • הנחיות לגבי חישוב שטחי בניה בבניה חדשה קיימת
 • מתן היתרי בניה ברחבי העיר עפולה

 

בקשות להיתר בנייה

נהלים

טפסים

הנחיות ומסמכים לבקשות עם הקלות