בקשה לקבל שובר פיקדון

פיקדון יופק ויישלח למבקש תוך 5 ימי עבודה, אין צורך להתקשר או לשלוח מייל אלא להמתין לקבלת השובר.

אני מבקש בזאת לקבל שובר לתשלום פיקדון לצורך הגשה להיתר במערכת רישוי זמין בהתאם לפרטים בטופס זה, אבקש לשלוח את השובר לכתובת דואר אלקטרוני.

פרטים כללים:

מספר תיק מידע שנמסר במערכת רישוי זמין
מספר מגרש (במידה וצוין בבקשה המידע)
Requests.Specs