מינהל הנדסה

מינהל ההנדסה מבצע את מדיניות התכנון של העירייה, מקדם ומנווט את פעילות הבנייה והפיתוח בעפולה.

מדיניות הפיתוח באה לידי ביטוי בתכניות בנין עיר סטטוטריות המהוות כלי עיקרי להכוונת הפיתוח העירוני ומהווה בסיס לפיתוח העיר. תכניות בנין העיר קובעות ומעצבות את הסביבה הפיזית וההתפתחות האורבנית והן בעלות השלכות חברתיות וכלכליות מרחיקות לכת.

חוק התכנון והבנייה, אשר מלבד היותו חוק המכיל הוראות תכנוניות והנדסיות מהווה מנוף מרכזי להבטחת איכות החיים של האזרחים.